ประวัติรถตู้น่าน

ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่จังหวัดน่านยังเป็นจังหวัดเล็กๆ การสัญจรหรือเดินทางยังไม่ดีมาก เพราะ สภาพภูมืประเทศของจังหวัดน่านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางขึ้นเนิน เพราะส่วนใหญ่เป็นภูเขา ต่อมาเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมีการทำทางทำถนนขึ้น และเริ่มมีคนใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ด้วยการที่เดินทางจะไปแต่ละที่หรือเดินนทางไปเที่ยวทะเลอาจจะเดินทางลำบากมาก จึงทำให้คุณบอย เริ่มสนใจการบริการรถตู้เช่าขึ้นมาเพื่อรับส่งลูกค้าทุกท่านให้ถึงที่หมาย และปลอดภัย และรถตู้ ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่าน เราจึงทำการขับรถตู้น่านพาทุกท่านเดินทางตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันทำให้ตอนนี้เรามีกลุ่มคนขับรถตู้น่านจำนวนมากที่เดินทางในจังหวัดน่าน พร้อมพาทุกท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่สำคัญจำนวนมาก หากทุกท่านต้องการเดินทางไปที่ไหนทุกท่านก็สามารถติดต่อคุณโจเพื่อขอใช้บริการเดินทางจากคุณบอยได้เลยครับ

contact